Bảng báo giá sơn Joton

  1. - Cập nhật:
  2. 132

Bảng giá Sơn Joton

ỨNG DỤNG TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ
Sơn chống nóng Joton® THERMOSHIELD 18lít/thùng 4,252,000
05lít / lon 1,275,600
Sơn Nano ngoại thất Nano GREEN SHIELD EXT 17kg/thùng 3,523,100
05lít / lon 1,360,600
Sơn nhũ vàng RICCO 18lít/thùng 3,588,000
0.8lít / lon 186,700
Sơn nước ngoại thất FA EXTRA (BÓNG/MỜ) 17lít/thùng 3,445,400
05lít / lon 1,193,500
01lít / lon 246,700
FA ngoài (CT) 18lít / thùng 3,035,800
05lít / lon 938,400
01lít / lon 223,400
JONY 18lít / thùng 1,815,800
05lít / lon 642,800
ATOM SUPER 18lít / thùng 1,278,400
05lít / lon 437,000
01lít / lon 111,800
Sơn Nano nội thất Nano GREEN SHIELD INT 17kg/thùng 2,915,400
05lít / lon 1,180,900
Sơn nước nội thất ERIS 17lít/thùng 2,696,900
05lít/lon 875,300
EXFA ELEGANT 05lít/lon 770,400
EXFA EFFECT
(màu J004, J008, J013)
01lít/lon 875,300
EXFA EFFECT
(Các màu còn lại)
01lít/lon 665,500
EXFA 05lít / lon 720,600
SENIOR 18lít / thùng 1,320,300
05lít / lon 395,400
Sơn nước nội thất NEW FA 18lít / thùng 925,000
3,8lít / lon 253,900
ACCORD 18lít / thùng 630,100
3,8lít / lon 167,600
Sơn lót gốc nước ngoại thất Nano GREEN SHIELD Sealer EXT 18lít / thùng 2,319,100
05lít / lon 758,800
PROS 18lít / thùng 1,499,200
05lít / lon 498,500
nội thất Nano GREEN SHIELD Sealer INT 18lít / thùng 1,656,500
05lít / lon 536,700
PROSIN 18lít / thùng 985,800
3,8lít / lon 234,800
Sơn lót gốc dầu Sealer 2007 05lít / lon 608,800
18lít / thùng 2,041,300
chống thấm gốc dầu Joton CT 18.5kg/thùng 1,780,300
06kg / lon 627,300
Sơn chống thấm xi măng CT-2010 20 kg/thùng 1,579,500
04kg / lon 333,100
Sơn chống thấm gốc nước CT-J-555 20kg/thùng 1,736,200
04kg / lon 403,800
Sơn sắt MẠ kẽm
REGAL
(hệ ACRYLIC)
trắng bóng, đen bóng, màu nhũ: 61081, 61082 20 kg/thùng 3,565,300
3 lít /lon 631,500
0,8 lít/lon 169,000
0,45 lít/lon 101,800
màu: 61072, 61073, 61074, 61012, 61042 20 kg/thùng 3,149,700
3 lít/lon 556,500
0,8 lít/lon 147,800
0,45 lít /lon 93,300
Các màu còn lại trong bảng màu 20 kg/thùng 2,684,500
3 lít/lon 489,300
0,8 lít/lon 130,800
0,45 lít /lon 79,900
Sơn dầu JIMMY màu 2 sao (298, 299, 265, 294, 295, 302, 303, 153) 20kg/thùng 1,867,300
3lít /lon 347,200
0,8lít /lon 101,800
0,45lít /lon 62,300
màu 296, trắng MỜ, trắng BÓNG, đen MỜ 20kg/thùng 1,777,000
3lít /lon 331,000
0,8lít /lon 96,200
0,45lít /lon 59,400
BÓNG (màu) 20kg/thùng 1,546,000
3lít /lon 290,000
0,8lít /lon 84,900
0,45lít /lon 47,400
Sơn chống GỈ SP.Primer đỏ 20kg/thùng 920,100
3,5kg / lon 188,800
01kg / lon 55,900
xám 20kg/thùng 1,002,700
3,5kg / lon 194,400
01kg / lon 59,400
Sơn lót kẽm
(đỏ/ trắng/ xám)
ALKYD AR 20kg/thùng 1,669,800
3,5kg / lon 321,100
01kg / lon 92,600
Sơn VÂN BÔNG Jona®HAM 20kg/thùng 2,393,400
03lít / lon 404,500
0.8lít / lon 111,800
Sơn lót
chống Ố
JOCLEAN 3,5kg / lon 280,800
01kg / lon 86,200
Dung môi pha Sơn JT-200 01lít / lon 44,400
05lít / lon 207,000
16lít / thùng 620,400
Dung môi pha Sơn JT-414 01lít / lon 50,700
05lít / lon 238,600
Bột Joton SP FILLER (nội thất) Bao/40 Kg 203,000
Bột Joton trắng (ngoại thất) 264,000

game bài online uy tín-game bài online uy tín nhất

TÊN SẢN PHẨM CHỦNG LOẠI QUY CÁCH GIÁ
Sơn Epoxy gốc dầu dùng cho sắt thép ( trong nhà)
Jones Epo Sơn lót Epoxy gốc dầu
đỏ (517), xám (156)
Bộ/4 Kg 584,400
Bộ/20 Kg 2,781,900
Jona Epo Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
2015, 2016, 2024, 2026, 2028, 2033, 2034, 2036, 2085, 2088, 2089.
Bộ/3 Kg 604,200
Bộ/20 Kg 3,838,900
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
2038, 2039, 2054, 2059, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087.
Bộ/3 Kg 1,016,100
Bộ/20 Kg 6,454,000
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
màu 2041
Bộ/3 Kg 618,900
Bộ/20 Kg 3,927,400
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
màu 2040 và mã màu còn lại trong bảng màu
Bộ/3 Kg 591,800
Bộ/20 Kg 3,755,500
TN300 Dung môi – Sơn Epoxy Lon/1 Lít 80,500
Lon/5 Lít 403,800
TH/16 Lít 1,230,400
Sơn PU cho sàn và sắt thép (ngoài trời)
Jona PU Sơn Phủ PU:
2039, 2082.
Bộ/3 Kg 849,300
Bộ/20 Kg 5,391,900
Sơn Phủ PU:
2014, 2015, 2016, 2026, 2034, 2036, 2037, 2038, 2080, 2081, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089.
Bộ/3 Kg 769,600
Bộ/20 Kg 4,885,700
Sơn Phủ PU:
đen mờ: mã K1042
trắng mờ: K1049
màu 2022
Bộ/3 Kg 715,400
Bộ/20 Kg 4,542,700
Sơn Phủ PU:
những màu còn lại trong bảng màu
Bộ/3 Kg 627,700
Bộ/20 Kg 3,983,000
Jona PU Clear Sơn PU Clear không màu Bộ/4 Kg 693,400
Bộ/20 Kg 3,303,400
TN304 Dung môi – Sơn PU Lon/1 Lít 80,500
Lon/5 Lít 403,800
TH/16 Lít 1,231,900
Sơn lót kẽm
Jones Zinc-R Sơn lót Epoxy giàu kẽm (71) màu xám kẽm 20KG 3,623,100
Jones Zinc-R Sơn lót Epoxy kẽm (65) màu xám kẽm 20KG 2,544,900
Jones Zinc-P Sơn lót Epoxy phosphate kẽm (65) màu nâu đỏ 20KG 2,370,100
Jones Zinc-S Sơn lót kẽm silicate chịu nhiệt màu xám kẽm 20KG 5,634,000
TN301 Dung môi – Sơn Epoxy Zinc Rich Primer Lon/1 Lít 76,800
Lon/5 Lít 383,400
TH/16 Lít 1,167,400
TN308 Dung môi – Sơn Epoxy Zinc Phosphate Prime Lon/1 Lít 69,500
Lon/5 Lít 345,300
TH/16 Lít 1,051,900
Sơn kỹ thuật khác
Jones ETCH Sơn lót Epoxy cho thép mạ kẽm và nhôm
màu vàng trong
Bộ/4 Kg 641,500
Bộ/20 Kg 2,774,500
Jona INT Sơn đệm Epoxy gốc dầu
màu ghi xám(01), nâu đỏ(517)
Bộ/4 Kg 574,200
Bộ/20 Kg 2,736,600
Jona SICO-300 Sơn phủ Silicone chịu nhiệt
màu nhũ bạc, màu đen
Lon/5 Kg 2,411,800
Th/20 Kg 9,187,600
Jona TAR Sơn Epoxy nhựa than đá
màu đen ( 602), nâu (517)
4KG 591,800
20KG 2,814,800
Jona BITUM Sơn Bitum (màu đen) 20KG 978,800
TN302 Dung môi – Sơn Epoxy Tar Lon/1 Lít 73,900
Lon/5 Lít 369,400
TH/16 Lít 1,125,100
TN307 Dung môi – Sơn Bitum Lon/1 Lít 66,600
Lon/5 Lít 335,100
TH/16 Lít 1,019,700
TN401 Dung môi – Sơn Jones Zinc-s Lon/1 Lít 68,800
Lon/5 Lít 342,300
TH/16 Lít 1,042,400
Sơn Epoxy gốc dầu dùng cho sàn hệ lăn
Jones Eco Floor Sơn lót Epoxy gốc dầu
trắng (00), xám (156)
Bộ/4 Kg 557,400
Bộ/20 Kg 2,655,400
Jona Eco Floor Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
2039
Bộ/3 Kg 877,800
Bộ/20 Kg 5,576,200
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
2038, 2080, 2081, 2086, 2087.
Bộ/3 Kg 798,800
Bộ/20 Kg 5,073,600
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
màu 2016
Bộ/3 Kg 523,100
Bộ/20 Kg 3,321,000
Sơn Phủ Epoxy gốc dầu
màu 2040, 2041 và mã màu còn lại trong bảng màu
Bộ/3 Kg 474,800
Bộ/20 Kg 3,014,600
Sơn Epoxy cho sàn hệ san phẳng
Jona Level Sơn Epoxy tự săn phẳng
tất cả các màu trong bảng màu công nghiệp
Bộ/8kg 1,398,700
Bộ/24kg 3,631,900
Jones Conc Sơn lót cho Sơn Epoxy tự săn phẳng
(màu trong suốt)
Bộ/4 Kg 975,800
Bộ/20KG 4,225,900
Jones Sealer Sơn lót chịu ẩm cho Sơn Epoxy tự săn phẳng
(màu trong suốt)
Bộ/5 Kg 1,266,200
Bộ/10KG 2,413,200
Jones Mortar Vữa đệm cho Sơn Epoxy tự săn phẳng 14.2kg 1,096,500
Jones Mortar P 28.4kg 2,194,500
Epoxy gốc nước dành cho tường, sàn (trong nhà)
Jones Wepo Sơn lót Epoxy gốc nước (màu 00) Bộ/4 Kg 627,700
Bộ/20KG 2,988,900
Jona Wepo Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2019, 2020, 2021, 2026, 2027, 2032, 2034, 2035, 2037, 2039, 2040, 2080, 2083, 2084, 2089, 2090
Bộ/6.5 Kg 1,235,500
Bộ/19.5KG 3,530,200
Jona Wepo Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2012, 2014, 2015, 2017, 2036, 2085
Bộ/6.5 Kg 1,297,700
Bộ/19.5KG 3,707,200
Jona Wepo Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2016,2038,2086, 2088
Bộ/6.5 Kg 1,524,500
Bộ/19.5KG 4,354,600
Jona Wepo Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2087
Bộ/6.5 Kg 1,667,800
Bộ/19.5KG 4,765,800
Jona Wepo Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2081
Bộ/6.5 Kg 1,864,600
Bộ/19.5KG 5,326,100
Jona Wepo Sơn phủ Epoxy gốc nước
màu 2082
Bộ/6.5 Kg 2,399,300
Bộ/19.5KG 6,856,300
Joton Wepo Mastic Epoxy gốc nước (màu xám trắng) BỘ/20KG 1,313,100
Sơn Metallic dùng cho sàn
Jona Epo Metallic Sơn Epoxy tự săn phẳng màu ánh kim
J001, J010, J011, J012, J014, J016, J017, J018.
Bộ/1kg 432,300
Bộ/2.8kg 1,209,900
Bộ/21kg 8,643,400
Sơn Phủ Metallic: Jona Epo Metallic
màu còn lại trong bảng màu Metallic
Bộ/1kg 439,700
Bộ/2.8kg 1,229,700
Bộ/21kg 8,783,800
Jona Epo Clear Sơn Phủ Epoxy tự săn phẳng trong suốt Bộ/1kg 420,600
Bộ/3kg 1,263,400
Bộ/21kg 8,419,600
Sơn ngói
Jotilex Sơn ngói
màu đỏ tươi: DL01, Socola: DL02, xanh rêu: DL03, đỏ đô: DL04, đen: DL05, xanh đen: DL06
4KG 724,200
20KG 3,291,800
Jotilex Primer CT Sơn lót ngói
màu trong suốt
4KG 241,500
20KG 987,600
Joton Rofil Sơn ngói
màu đỏ đô: RF01, đỏ: RF02, xanh lá: RF03, xanh rêu: RF04, đen: RF05, xanh dương: RF06, xám: RF07, nâu: RF08
4KG 425,000
18KG 1,721,900
Joton Rofil Primer Sơn lót ngói
màu trắng sữa
4KG 193,800
18KG 776,200
Sơn kẻ vạch phản quang
Joway Clear Sơn Clear phản quang màu trong suốt Lon/5 Kg 868,300
Joway Sơn kẻ vạch đường, Sơn lạnh
đen (602), trắng (00)
Lon/5 Kg 629,900
 Th/25 Kg 2,999,200
Sơn kẻ vạch đường, Sơn lạnh
đỏ (K314), vàng (153)
Lon/5 Kg 777,600
 Th/25 Kg 3,701,400
TN400 Dung môi – Sơn Joway Lon/1 Lít 74,600
Lon/5 Lít 373,800
TH/16 Lít 1,138,900
Joway Aqua màu trắng, đen 05kg 491,600
20kg 1,872,600
màu vàng 05kg 552,300
20kg 2,106,700
màu đỏ 05kg 806,100
20kg 3,071,500
Joway Glass Bead Hạt phản quang Bao/25 Kg 534,700
Sơn giao thông nhiệt dẻo
Joline Primer Sơn giao thông lót màu trong suốt Lon/4 Kg 338,700
Th/16 Kg 1,291,100
Joline Sơn giao thông trắng 20% hạt phản quang Bao/25 Kg 600,600
Sơn giao thông vàng 20% hạt phản quang Bao/25 Kg 626,100

ĐẠI PHÚ GIA - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI TPHCM

SƠN ĐẠI PHÚ GIA tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chất lượng tuyệt đối, chứng nhận xuất xứ CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn.

Chúng tôi cam kết:

  • Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
  • Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.
  • Không bán hàng tồn kho.
  • Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.

Thông tin liên hệ

game bài online uy tín-game bài online uy tín nhất