Bảng báo giá sơn Á đông

  1. - Cập nhật:
  2. 62

game bài online uy tín-game bài online uy tín nhất

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT  GIÁ
Sơn tàu thuyền Á Đông (Sơn tàu biển Á Đông, xà Lan)
Sơn lớp lót Á Đông đầu tiên
1 Metazinc EP-25QD
Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng Thinner 044 EP)
Bộ 14L 3,850,500
Bộ 3.5L 962,600
2 Metazinc EP-50
Sơn Epoxy kẽm độ dày cao – 2 thành phần ( Dùng Thinner 044 EP)
Bộ 4L 1,864,400
3 Metapox NZ Primer Lít 142,100
 Sơn lót chống ăn mòn Á Đông
1 Metachlor AC
lớp Sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu,
mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng Thinner 022 CV)
20L 2,628,100
5L 657,000
2 Metavinyl BTM
Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn lót chống ăn mòn
cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. ( Dùng ( Dùng Thinner 077 TE)
Bộ 20L 2,589,400
3 Metapox AC
Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng Sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp Sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng Thinner 066 EP)
Bộ 20L 3,184,700
Bộ 5L 796,200
4 Metarproor BTM
Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn lót chống ăn mòn
cho đáy tàu và phần mạn dưới nước.( Dùng Thinner 077 TE)
Bộ 20L 2,628,100
Sơn chống hà Á Đông
1 Metachlor AF10
Sơn chống hà cho đáy tàu biển  (Dùng Thinner 022 CV)
20L
5L
2 Metachlor AF450
Sơn chống hà không chứa thiếc -Tin free self-polishing Anti-fouling Paint
Sơn chống hà cho đáy tàu biển, phương tiện vận tải thủy. Đặc biệt dùng cho mục đích Sơn sửa chửa lại – không phải Sơn mới. (Dùng Thinner 022)
20L
5L
Sơn lót chống rỉ Á Đông
1 Metakyd Primer
Sơn lót chống rỉ đa dụng, sử dụng trong môi trường ngoài trời lẫn trong nhà cho tàu biển, công nghiệp, xây dựng, cơ khí… (Dùng Thinner 011 AK)
20L
5L
2 Metakyd Primer L LÍT
3 Metachlor Primer
Sơn chống rỉ gốc Chlor-rubber. Chlor-rubber Primer
Sơn lót chống rỉ, dùng trong môi trường khí quyển ngoài trời cho tàu biển, công nghiệp, cơ khí… .  (Dùng Thinner 022)
20L 2,565,200
5L 641,300
4 Metapox Primer
Sơn chống rỉ Epoxy độ dày cao 2 thành phần.
Sơn lót chống rỉ độ dày cao, độ bền rất cao dùng cho mục đích chịu đựng
lâu dài ngoài trời hay chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong công nghiệp, công nghiệp biển, tàu biển ( Dùng Thinner 066)
Bộ 20L 3,172,600
Bộ 5L 793,200
Sơn phủ Á Đông lớp cuối cùng
1 Metakyd Top HG Màu Đen & Nhạt 20L
5L
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L
5L
Tín hiệu 20L
5L
2 Metakyd BTD
Sơn cho bề mặt sắc thép
(Dùng Thinner 011 AK)
Màu Đen & Nhạt 20L
5L
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L
5L
Tín hiệu 20L
5L
3 Metachlor BTD
Sơn phủ màu đa dụng dùng cho tàu biển, công trình công nghiệp, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác.(Dùng Thinner 022CV)
Màu Đen & Nhạt 20L 2,836,200
5L 709,100
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L 2,930,600
5L 732,700
Tín hiệu 20L 3,054,000
5L 763,500
4 Metapox Top
Sơn phủ màu độ bền cao, dùng Sơn trên bề mặt kim loại, bê tông(Dùng
Thinner 066 EP)
Màu Đen & Nhạt Bộ 20L 3,300,900
Bộ 4L 660,200
Màu trắng, Tươi, Mạnh Bộ 20L 3,521,100
Bộ 4L 704,200
Tín hiệu Bộ 20L 3,680,800
Bộ 4L 736,200
6 Metathane  Top 6000
Sơn phủ màu đa dụng dùng cho tàu biển, công trình công nghiệp, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác (Thinner 088 PU )
Màu Đen & Nhạt Bộ 16L 4,236,000
Bộ 4L 1,059,000
Màu trắng, Tươi, Mạnh Bộ 16L 5,120,700
Bộ 4L 1,280,200
Tín hiệu Bộ 16L 5,966,800
Bộ 4L 1,491,700
7 Metaric Top
Sơn 1 thành phần đã pha sẳn, Sơn cho các công trình công nghiệp, cơ khí và các Lĩnh vực khác
( Thinner 033 SA)
Màu Đen & Nhạt 20L 2,836,200
5L 709,100
Màu trắng, Tươi, Mạnh 20L 3,087,900
5L 772,000
Tín hiệu 20L 3,250,100
5L 812,500
Sơn bên trong bồn chứa Á Đông
1 Metapox Primer RC
Sơn Epoxy đặc bệt, dùng Sơn lót lớp đầu tiên trên bề mặt sắt thép được xử lý phun cát bên trong bồn chứa – hầm chứa một số Dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển… (Thinner 066 EP )
Bộ 20L 3,845,400
2 Metapox RC 100 Under coat – Xanh lá cây nhạt
Hệ Sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, dùng Sơn bên trong bồn chứa các loại hoá chất như các loại Dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển…..
(Thinner 066 EP )
Bộ 20L 3,845,400
3 Metapox RC 100 Finish – Xám
Hệ Sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, dùng Sơn bên trong bồn chứa các loại hoá chất như các loại Dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển…..
(Thinner 066 EP )
Bộ 20L 4,208,400
4 Metapox PW 100 Primer & Finish
Sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, độ bền cao, không gây ô nhiễm nước tinh khiết, dùng Sơn bên trong bồn chứa – hầm chứa nước sạch, nước uống, nước cất…..
(Thinner 066 EP )
Bộ 20L 3,414,600
Bộ 4L 682,900
5 Metarproorf Nâu và Đen
Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. (Thinner 077 TE)
Bộ 20L 2,628,100
6 Metarproof HB 1 Lít 134,400
Sơn đa dụng Á Đông
1 Metapox HB 50 (trắng, xanh, …)
Sơn Epoxy độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn phủ hoặc Sơn lót trên bề mặt kim loại và bê tông (Thinner 066 EP)
Bộ 20L 3,177,500
2 Metapox HB60 ( màu xám, đỏ chống rỉ)
Sơn duy nhất một lớp vừa chống ăn mòn, vừa Sơn phủ ,độ dày cao dùng cho hầm nước dằn tàu, khoang hóa chất, tàu chứa dầu thô, những kết cấu ngâm chìm trong nước, nước biển, ẩm ướt trong công nghiệp…  (Thinner 066 EP)
Bộ 20L 3,279,100
3 Metar coat QD
Sơn 1 thành phần đã pha sẳn, Sơn tổng hợp bitum- hắc ín dùng Sơn chống ăn mòn những nơi thường xuyên ẩm ướt hoặc chịu nước bẩn, neo, xích… của tàu biển trong công nghiệp … ( Thinner 022 CV)
20L 2,490,200
5L 622,500
4 Metapride
Sơn Epoxy đặc biệt đa dụng độ dày cao, sử dụng trong công nghiệp, tàu biển và nhiều lĩnh vực khác (Thinner 099 ME)
Bộ 20L 3,487,200
Bộ 5L 871,800
Sơn chuyên dùng Á Đông
1 Metakyd Silver (Thinner 011 AK)
Sơn nhũ bạc gốc dầu, sử dụng cho kết cấu sắt thép, có thể sử dụng làm lớp lót cho bề mặt gỗ
20L 2,708,000
5L 677,000
2 Metapox GS( Thinner 066 EP)
Sơn lót Epoxy cho bề mặt kim loại
Bộ 20L 3,172,600
Bộ 5L 793,200
3 Metapox Comcrete SC
Sơn lót Epoxy chống kiềm cho bề mặt bê tông xi măng ( Thinner 066 EP)
Bộ 20L 3,172,600
Bộ 4L 634,500
4 Metatherm 200-Undercoat & Finish
Sơn chịu nhiệt đến 250 độ C gốc silicone ( Thinner 033 SA)
5L 1,680,100
5 Metatherm 300-Undercoat & Finish
Sơn chịu nhiệt đến 350 độ C gốc silicone( Thinner 033 SA)
5L 2,051,600
6 Metatherm 600-Undercoat & Finish
Sơn chịu nhiệt đến 650 độ C gốc silicone( Thinner 033 SA)
5L 2,730,400
Dung môi pha loãng Á Đông
1 Thinner 044 EP 5L 425,900
2 Thinner 066 EP 5L 425,900
3 Thinner 022 CV 5L 374,500
4 Thinner 077 TE 5L 404,700
5 Thinner 086 PU 5L 425,900
6 Thinner 088 PU 5L 425,900
7 Thinner 011 AK 5L 374,500
8 Thinner 055 IS 5L 425,900
9 Thinner 033 SA 5L 404,700
10 Thinner 098 ME 5L 404,700
11 Thinner 099 ME 5L 1,864,600
12 Thinner  089 PU 5L 425,900
Sơn Alkyd Sumo AC
1 Sơn phủ Á Đông Mã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560 Th/18L 1,600,800
Lon/3L 285,300
Lon/0,8L 85,300
Lon/0,45L 51,700
Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573 Th/18L 1,476,700
Lon/3L 262,400
Lon/0,8L 77,900
Lon/0,45L 47,000
Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610 Th/18L 1,766,400
Lon/3L 314,900
Lon/0,8L 94,200
Lon/0,45L 56,400
2 Sơn lót Á Đông Mã: 030(xám) Th/18L 1,258,900
Lon/3L 224,700
Lon/0,8L 67,800
Lon/0,45L 41,500
Mã: 011(nâu đỏ) Th/18L 1,117,300
Lon/3L 199,200
Lon/0,8L 59,000
Lon/0,45L 36,600
3 Dung môi pha Sơn Á Đông Sumo Thinner Lon/5L 358,800
Lon/0.8L 65,900

ĐẠI PHÚ GIA - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI TPHCM

SƠN ĐẠI PHÚ GIA tự hào là nhà phân phối sơn hàng đầu với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chất lượng tuyệt đối, chứng nhận xuất xứ CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn.

Chúng tôi cam kết:

  • Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
  • Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.
  • Không bán hàng tồn kho.
  • Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.

Thông tin liên hệ

game bài online uy tín-game bài online uy tín nhất